Skip links

Vzdělání

Italský jazyk

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – doplňkové kurzy pro tlumočníky a překladatele:

”Terminologie italského soukromého práva”

”Terminologie italského občanského práva”

”Terminologie  italského trestního práva procesního”

Státní jazyková škola v Praze

Státní jazyková zkouška – všeobecná

Istituto Italiano di Cultura v Praze

Anglický jazyk

Certificate in Advanced English – CAE: mezinárodní jazyková zkouška Univerzity v Cambridge