Skip links

Překlady z

angličtiny

Technické a odborné překlady, uživatelské a referenční
příručky a korektury.

 

Překlady z

italštiny

Technické a odborné překlady, uživatelské a referenční
příručky a korektury.

 

Překlady

lékařské a technické

Odborné texty z oblasti medicíny, biochemie, mikrobiologie, hematologie, vědeckých studií, zdravotní dokumentace, lékařských zpráv.

Revize a

korektury

Překladů (zejména medicínských a odborných), jazykové testování softwaru.

Lokalizace

softwaru

Manuály ke strojům a výrobním zařízením, lokalizace softwaru …

Spolehlivost a
zodpovědnost

mnohaletá praxe

Poskytuji překladatelské služby firmám i jednotlivcům, kteří potřebují profesionální překlad technických, medicínských nebo jiných textů z anglického či italského jazyka.

Kvalitní a spolehlivé překlady nabízím již od roku 1997. Velkou péči věnuji kvalitě výsledného textu a jeho jazykové úrovni. U každého překladu důsledně dbám na úplnost (tj. aby nedošlo k vynechání slova nebo části textu v porovnání s originálním textem) přesnost a dodržení jednotnosti terminologie, které jsou zajištěny několikastupňovou kontrolou jednak v průběhu překladu, jednak na závěr před odevzdáním hotového textu.

Samozřejmostí je dodržování typografických pravidel a grafická úprava překladu odpovídající vzhledu originálního dokumentu, včetně obrázků, stylů, barevnosti atd.

Poskytované služby

Kvalitní jazykové služby

Poskytuji kvalitní jazykové služby založené na bohatých dlouholetých překladatelských i praktických zkušenostech a odborných znalostech.

Computer Aided Translation

Nástroje CAT

Při technických překladech pracuji s programem SDL Trados, který je nástrojem CAT neboli počítačem podporovaného překladu, s nímž mám již dlouholeté zkušenosti.