Skip links

Zákazníci a realizované zakázky

Dlouhodobě spolupracuji například s firmami:

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. – překlady manuálů a lokalizace softwaru přístrojů pro oční chirurgii, překlady návodů ke spotřebnímu materiálu, překlady odborných lékařských textů

Roche s.r.o. Diagnostics division – uživatelské a servisní příručky k laboratorním analyzátorům, laboratorním informačním systémům, přenosným a příručním diagnostickým přístrojům, příbalové letáky, propagační materiály, překlady odborných lékařských textů a lékařských studií; lokalizace softwaru výše uvedených zařízení

Trios s.r.o. – příbalové letáky a návody k diagnostickým vyšetřovacím soupravám pro serologii, imunologii, mikrobiologii

MONTSERVIS PRAHA a.s. – překlady obchodně technické dokumentace, smluv a korespondence z/do italštiny; tlumočení italštiny při obchodních a technických jednáních a technických prezentacích v ČR i v Itálii; překlady technické dokumentace a montážních podkladů k zařízením na úsporu energie

Foundry Automation s.r.l. (Itálie) – technické překlady manuálů k výrobním zařízením pro slévárny (jádrovací stroje, licí zařízení atd.), lokalizace softwaru pro ovládací panely strojů; tlumočení italštiny při montážích a seřizování zařízení ve slévárnách a školení obsluhy

M+M s.r.o. – technické překlady uživatelských manuálů ke strojům a zařízením pro dřevozpracující průmysl (linky na výrobu dýhy, sušicí linky, podtlakové podavače, dopravníky apod.), překlady obchodně technické dokumentace

Národní muzeum – překlady podkladů pro výstavy a odborných archeologických textů z/do italštiny

JAB s.r.o – překlady bezpečnostních a technických listů chemických přípravků, barev a laků

Další zákazníci:

CMT Klima s.r.o. překlady technické dokumentace návodů ke klimatizačním jednotkám

Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o., Kolín – překlady manuálů a návodů k obsluze výrobních zařízení (manipulační roboty, stroje na ohýbání plechu, vypěňovací stroje) , tlumočení italštiny při instalaci zařízení a školení obsluh

E.N.I.T. (Italská národní agentura pro cestovní ruch) – tlumočení

 

a jiní