Skip links

Italština

Technické a odborné překlady z/do italského jazyka

  • technické překlady: manuály ke strojům a výrobním zařízením, lokalizace softwaru pro ovládací panely strojů (např. dřevozpracující zařízení, podavače, dopravníky, manipulátory, slévárenská zařízení, výroba chladírenských technologií, chladicí technika, klimatizační technika, zemědělské stroje a další), návody k obsluze spotřebičů.
  • uživatelské a referenční příručky k lékařským přístrojům a laboratorním analyzátorům a dalším zařízením, jejich software;
  • překlady odborných textů z oblasti medicíny, (biochemie, mikrobiologie, hematologie, oftalmochirurgie) aj., zdravotní dokumentace, lékařských zpráv;
  • návody, příbalové letáky, bezpečnostní listy a technické listy k laboratorním reagenciím a vyšetřovacím soupravám, průmyslovým chemikáliím a chemickým přípravkům;
  • překlady obecných textů (článků pro časopisy), obchodní a technické dokumentace, korespondence, smluv;
  • revize a korektury překladů, jazykové testování softwaru.

Tlumočení italštiny při obchodních a technických jednáních a technických prezentacích v ČR i v Itálii, např. při instalacích výrobních zařízení, školení obsluhy strojních zařízení a výrobních technologií, na veletrzích, doprovodné tlumočení aj.