Skip links

Angličtina

Překlady z anglického jazyka

  • technické překlady uživatelských a referenčních manuálů k lékařským přístrojům, laboratorním analyzátorům a dalším zařízením, jejich software, oftalmochirurgickým přístrojům a nástrojům apod.;
  • technické překlady manuálů a překlady technické dokumentace ke strojům a výrobním zařízením (např., dřevozpracující zařízení, podavače, dopravníky, manipulátory, slévárny, výroba chladírenských technologií, chladicí technika, klimatizační technika, zemědělské stroje, a další) návody k obsluze spotřebičů;
  • lékařské překlady: odborné texty z oblasti medicíny, biochemie, mikrobiologie, hematologie, vědeckých studií, zdravotní dokumentace, lékařských zpráv;
  • lokalizace softwaru pro lékařské a laboratorní přístroje, ovládací panely strojních výrobních zařízení a jiných elektronických zařízení;
  • překlady návodů ke zdravotnickému spotřebnímu materiálu, příbalové letáky, bezpečnostní a technické listy k laboratorním reagenciím a vyšetřovacím soupravám, průmyslovým chemickým přípravkům;
  • překlady obecných textů (článků pro časopisy) obchodně technických dokumentů, smluv;
  • revize a korektury překladů (zejména medicínských a odborných), jazykové testování softwaru.